ES CONVOCA ASSEMBLEA DE SOCIS

El Club convoca Assemblea pel proper 14 de juny, la Convocatòria és la següent:CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES

Dia i hora:
Dimecres 14 de juny de 2017 a les 20:00 h

Lloc:  
Oficines del Club (Camp Municipal de Vilartagues)

Ordre del dia:

1.  Lectura i aprovació acta anterior.
2.  Balanç econòmic Temporada 16-17 i aprovació Pressupost 17-18
3.  Balanç esportiu i social Temporada 16-17
4.  Acord filiació AD Guíxols
5.  Convocatòria Eleccions.
  1. Precs i preguntes.

El Secretari de la Junta


Sant Feliu de Guíxols a 20 de maig de 2017


-       Tenen dret a participar tots els socis/sòcies amb Carnet de la Temporada
2016-2017 al corrent de pagament.

-       El mateix dia es podrà renovar aquest carnet per a la Temporada 2017-2018.