ES CONVOCA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS/ES

La Junta Directiva del Club a convocat als seus associats a una Assemblea Extraordinària el divendres 1 de Juny per tal de començar el procés electoral marcat pels seus estatuts.

El mandat de la Directiva actual s'exhaureix el 30 de juny i per aquest motiu i per tal d'acomplir amb els terminis.

A l'estiu del 2011 la Junta Directiva actual, aleshores presidida per Carlos Martínez va començar el seu mandat, substituint a la que encapçalava de feia anys Antoni Franquesa. El 2012, amb la dimissió de Martínez, va accedir a la presidència Jordi Cambronero. En aquell mateix any es van convocar unes noves eleccions per procedir també a l'adequació del mandat a què havien de marcar els nous Estatuts que es van modificar d'acord amb el que marca la Llei de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i que substituint els fundacionals de l'Entitat de 1991.

A partir d'aquí començava un nou mandat de sis anys que acaba a la finalització de l'actual Temporada. D'aquesta manera a partir del dia 1 de juny començaria tot el procés electoral que ha de desembocar amb un inici d'un nou mandat.

La convocatòria feta pública és la següent:CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS/ES


Dia i hora: Dilluns 1 de juny de 2018 a les 20,00 h.

Lloc: Centre Cívic Vilartagues (P. Salvador Espriu s/n Sant Feliu de Guíxols).
 
Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.

2.    Informe de Gestió 2011-2018.

3.    En exhaurir-se el mandat de la Junta Directiva, convocatòria d’eleccions a la Presidència del Club.

  1. Constitució de la Junta Electoral, si s’escau.
  2. Precs i preguntes.

 Sant Feliu de Guíxols, 11 de maig de 2018.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

 
NOTA IMPORTANT:
 

 


 
A l’Assemblea només hi podran assistir els socis/es de l’EF Sant Feliu donats d’alta abans de la data de la convocatòria (11-05-18).
 
Cal indicar als Socis que tenen aquesta condició a partir de la inscripció d’un/a jugador/a als equips de futbol base de l’EF Sant Feliu (inclosa en la Quota de la Temporada) que només el/a tutor/a que en el seu dia va formalitzar la inscripció podrà participar a l’Assemblea prèvia acreditació mitjançant document d’identitat.