COMENÇA EL PERÍODE ELECTORAL. DEU DIES PER PRESENTAR CANDIDATURES.

Tal i com s'havia anunciat, el passat divendres 1 de Juny es va celebrar l'Assemblea Extraordinària convocada per la Junta Directiva per tal d'iniciar el procés electoral.
L'Assemblea va començar amb una presentació per part del President del Balanç de la gestió d'aquests darrers 7 anys (2011-2018), esmentant en les Àrees Social, Econòmica i Esportiva els principals punts.
Tot seguit es va pasar al punt principal de l'Assemblea el començament del Procés Electoral en exhaurir el mandat l'actual Junta Directiva.  
En l'Assemblea, seguint els requisits marcats en els Estatuts del Club es va escollir entre els socis assistents els membres de la Junta Electoral. Aquesta s'ha constituït amb els socis:

DAVID COBOS MORALES

SONIA GALLEGO BALLESTEROS

JOSEP YRLA SAURA

Un cop constituïda la Junta Electoral, s'inicia el període de PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, que comença el 04/06/18 a les 23:59 i finalitza el 14/06/18 a les 23:59.


  
Les Candidatures s'han de presentar formalment per Escrit al correu del Club efsantfeliu@gmail.com dins del termini esmentat.

La Candidatura ha de contenir com a mínim tres membres de la Candidatura, amb el seu NOM i COGNOMS i el seu DNI.

Tenen dret a formar part d'aquesta candidatura tots els Socis/Sòcies amb la quota d'associat pagada i amb data d'alta anterior a la data de convocatòria de les eleccions, es a dir el dia 1/06/18.

En cas de presentar-se més d'una candidatura el calendari serà:

15/06/18 Publicació Candidatures

16/06/18 Inici Campanya Electoral

25/06/18 Eleccions
Ara toca esperar per veure si dins del termini s'hi presenten una o vàries candidatures.