ES CONVOCA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS/ES

 Podeu accedir al formulari d'inscripció a l'Assemblea aquí.