L'ESCOLA, UN PROJECTE AMB VALORS

El futbol és un esport conegut arreu del món. A la majoria d’escoles hi ha un munt de nens i nenes que juguen amb la pilota a l’hora de l’esbarjo; milers d’aficionats segueixen els seus equips contínuament; etc. I nosaltres ens preguntem: Què és dels seus valors?
Des de Escola de Futbol Sant Feliu volem incidir en aquest tema. Creiem que és essencial tenir en compte els valors a l’hora de tractar amb els infants ja que són la base de tota educació. I concretament, volem destacar el respecte, l’educació i l’esforç.
És evident que els nens es poden comparar amb les esponges. Contínuament, absorbeixen conceptes, continguts i procediments. També actituds i valors. Aprenen de la família i de l’escola. I som conscients que nosaltres, des de l’àmbit no formal, també esdevenim agents actius en aquest procés d’ensenyament- aprenentatge. Així, desitgem que els infants que s’endinsin en el món del futbol, alhora, puguin beneficiar-se d’un aprenentatge personal enriquidor. En altres paraules, el nostre objectiu principal és promocionar i treballar tant els valors esportius com els personals a través del futbol. I pensem que la manera més idònia per aconseguir-ho és a través de la realització de sessions adequades a l’edat i utilitzant una metodologia coherent i adient, en les quals el respecte, l’educació i l’esforç sempre són presents.
La nostra finalitat no només és l’assoliment de coneixements i procediments. També valorem la manera com s’arriba a aquests coneixements i procediments.
Malauradament, moltes vegades ens capfiquem en arribar a cert aprenentatge el més ràpid possible. Oblidem el com, la via, que, des del nostre parer, és el més important del procés d’ensenyament- aprenentatge.
Hem de ser conscients que l’aprenentatge d’un mateix coneixement i/o procediment pot anar acompanyat de valors apresos diferents, depenent tant de la metodologia utilitzada com de l’actitud de l’educador. És essencial parar atenció en aquest punt per vetllar per a una educació personal saludable.
Resumidament, per incidir positivament en el valors considerem que hem de:
• Fomentar l’autoconeixement i l’autoconcepte.
• Potenciar el diàleg com la millor manera per solucionar els conflictes que es presenten.
• Garantir la participació de tots els participants en l’anàlisi, la presa de decisions i el
funcionament del grup.
• Potenciar l’autonomia personal dels participants.
• Aprofitar els errors com elements educatius.
• Respectar i acceptar les diferencies individuals.
• Aprofitar totes les situacions de joc per aprendre conductes i hàbits coherents.

També pensem que l’actitud de l’entrenador a l’hora d’ensenyar és molt important ja que és un model a seguir per als nens. Si és capaç de transmetre els coneixements junt amb valors positius, es guanyarà el respecte i la confiança dels infants i possibilitarà l’aprenentatge d’actituds i relacions sanes.
A més a més, com diu el filòsof anglès John Locke, aquest treball, que no consisteix tant en ensenyar tot el que pugui ser après, també produirà en l’alumne amor i estima en el coneixement.
Per això, valorem el paper del monitor que durà a terme les dues sessions. L’escriptor Arturo Graf el descriu molt bé “L’excel•lent educador és aquell que, ensenyant poc, fa créixer en l’alumne un gran desig d’aprendre ”.
El fet que la gran majoria d’esportistes practiquin esport per estima és un punt a favor per a nosaltres. I és que la millor manera d’aprendre és gaudint amb el que es fa. No hi dubtem.
Per acabar, com corrobora la professora Rosa Agulló, “Educar no és imposar, no es reptar ni castigar, tampoc transmetre únicament conceptes, ni memoritzar històries. Educar és escoltar, acompanyar i dialogar per construir una autoestima sana, un caràcter fort i una ment oberta”.

Dani Múrcia 
EF Sant Feliu